The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Kamus Demografi Pelbagai Bahasa, Edisi Kedua, Volum Bahasa Malaysia

92

Daripada Demopædia.
Lompat ke: pandu arah, cari


Penolak tuntutan : Penaja Demopaedia tidak semestinya bersetuju dengan kesemua definisi yang terkandung dalam Kamus versi ini.

Pengharmonian edisi kedua Kamus Demografi Pelbagai Bahasa adalah suatu proses berterusan. Sila rujuk laman perbincangan untuk komen selanjutnya.


Pergi ke: Pengenalan Demopædia | Arahan penggunaan | Muat turun
Bab: Prakata | 1. Konsep umum | 2. Pengurusan dan pemprosesan statistik penduduk | 3. Taburan dan klasifikasi penduduk | 4. Mortaliti dan morbiditi | 5. Perkahwinan | 6. Kesuburan | 7. Pertambahan dan penggantian penduduk | 8. Mobiliti ruangan | 9. Aspek ekonomi dan sosial demografi
Muka: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93


920

Dalam kebanyakan kajian, penduduk dibahagikan kepada beberapa {{TextTerm|kumpulan status sosial|1|920|IndexEntry=kumpulan status sosial|OtherIndexEntry=kumpulan, status sosial} atau kumpulan sosioekonomi1 berdasarkan kepada pekerjaan, pendapatan, pendidikan atau indeks-indeks status ekonomi lain yang berkaitan. Istilah kelas sosial2 mempunyai konotasi sosiologi yang hanya disamakan dengan jenis kumpulan yang digunakan dalam pengajian demografi. Pembahagian masyarakat kepada beberapa kumpulan tersebut dipanggil stratifikasi sosial3. Perpindahan antara kumpulan status sosial yang berbeza dipanggil mobiliti sosial4; perbezaan dilakukan terhadap hierarki sosial antara mobiliti ke atas5 dan mobiliti ke bawah6. Mobiliti kanak-kanak berdasarkan kepada kelas sosial ibu bapa dipanggil mobiliti sosial antara generasi7.

921

Mobiliti buruh1 adalah istilah umum yang bukan hanya meliputi perubahan pekerjaan2 seseorang individu yang dikenali sebagai mobiliti pekerjaan3 tetapi juga mobiliti kerja4, atau perubahan majikan, dan mobiliti industri5, atau perubahan industri.

922

Kepentingan dalam masalah berkaitan warga tua (324-8) dan penuaan (326-3) telah memberikan cabang khusus dalam pengajian yang dipanggil gerontologi1 termasuklah cabang khusus dalam perubatan yang dipanggil geriatrik2.

* * *

Pergi ke: Pengenalan Demopædia | Arahan penggunaan | Muat turun
Bab: Prakata | 1. Konsep umum | 2. Pengurusan dan pemprosesan statistik penduduk | 3. Taburan dan klasifikasi penduduk | 4. Kematian dan morbiditi | 5. Perkahwinan | 6. Kesuburan | 7. Pertambahan dan penggantian penduduk | 8. Mobiliti ruangan | 9. Aspek ekonomi dan sosial demografi
Muka: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93