The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Kamus Demografi Pelbagai Bahasa, Edisi Kedua, Volum Bahasa Malaysia

71

Daripada Demopædia.
Lompat ke: pandu arah, cari


Penolak tuntutan : Penaja Demopaedia tidak semestinya bersetuju dengan kesemua definisi yang terkandung dalam Kamus versi ini.

Pengharmonian edisi kedua Kamus Demografi Pelbagai Bahasa adalah suatu proses berterusan. Sila rujuk laman perbincangan untuk komen selanjutnya.


Pergi ke: Pengenalan Demopædia | Arahan penggunaan | Muat turun
Bab: Prakata | 1. Konsep umum | 2. Pengurusan dan pemprosesan statistik penduduk | 3. Taburan dan klasifikasi penduduk | 4. Mortaliti dan morbiditi | 5. Perkahwinan | 6. Kesuburan | 7. Pertambahan dan penggantian penduduk | 8. Mobiliti ruangan | 9. Aspek ekonomi dan sosial demografi
Muka: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93


710

Kajian mengenai reproduksi1 atau penggantian penduduk1 memberi perhatian kepada proses semulajadi di mana penduduk menggantikan bilangannya. Terdapat perbezaan antara reproduksi kasar3 atau penggantian kasar3, di mana ia tidak mengambilkira kematian sebelum berakhir tempoh reproduktif (620-1), dan reproduksi bersih4 atau penggantian bersih4 yang mengambilkira kematian dalam pengiraan.

711

Kadar penggantian1 atau kadar reproduksi1 digunakan untuk mengkaji penggantian indeks. Umumnya, kadar reproduksi adalah merujuk kepada kadar reproduksi wanita2 atau kadar reproduksi ibu2. Kadar reproduksi bersih3 wanita ditakrifkan sebagai purata bilangan anank perempuan yang masih hidup yang dilahirkan oleh wanita dalam kohort kelahiran (116-2) hipotesis wanita yang tertakluk kepada set kadar kesuburan umur tertentu (631-8) dan kadar kematian (401-2). Kadar reproduksi kasar4 wanita dikira berasaskan kepada andaian bahawa kematian sebelum berakhir umur reproduktif adalah sifar. Kadar reproduksi lelaki5 atau kadar reproduksi bapa5 boleh dikira dengan menggunakan kelahiran lelaki dan kohort kelahiran lelaki, dan jenis tertentu kadar reproduksi gabungan6 yang menggunakan kedua-dua jantina. Sekiranya pengalaman kohort sebenar digunakan dalam pengiraan kadar reproduksi, kadar reproduksi kohort7 atau kadar reproduksi generasi7 akan diperolehi. Kadar kematian dan kesuburan yang digunakan dalam mengira kadar-kadar ini adalah merujuk kepada tempoh masa yang berbeza-beza. Apabila tiada statistik kesuburan mengikut umur, indeks penggantian8 akan digunakan. Nisbah ini adalah merujuk kepada hasil bahagi bagi populasi kanak-kanak dalam umur tertentu (terutamanya 0-4 tahun) kepada bilangan wanita dalam umur subur dalam populasi sebenar, iaitu bersamaan dengan hasil bahagi dalam populasi pegun (703-6).

712

Kadar reproduksi bersih kadangkala dibezakan antara komponen sah1 dan komponen tidak sah2. Kadar reproduksi nupsial3menunjukkan bilangan anak perempuan sah yang akan dilahirkan oleh bayi perepuan sekiranya kadar kematian, kesuburan, nupsial dan pembubaran perkahwinan semasa adalah kekal tidak berbeza. Umumnya, kadar-kadar ini adalah khusus bagi wanita, tetapi ia juga mungkin digunakan juga bagi lelaki.

713

Kadar reproduksi bersih (711-3) dan kadar instrinsik pertambahan semulajadi (703-1) adalah saling berkait antara satu sama lain. Kadar reproduksi bersih mengukur pertambahan dalam populasi stabil (703-2) yang dikira melalui kadar kesuburan dan kematian umur tertentu sepanjang tempoh bersamaan dengan purata jarak bagi satu generasi1 atau purata selang antara generasi berturutan1. Jarak generasi wanita adalah menyamai purata umur ibu2 yang melahirkan anak perempuan dengan kadar kesuburan umur tertentu dan kadar kematian semasa. Kadar reproduksi tempoh adalah indeks semasa (cf. 152) yang berkaitan dengan kohort hipotesis3 atau kohort sintetik3.

* * *

Pergi ke: Pengenalan Demopædia | Arahan penggunaan | Muat turun
Bab: Prakata | 1. Konsep umum | 2. Pengurusan dan pemprosesan statistik penduduk | 3. Taburan dan klasifikasi penduduk | 4. Kematian dan morbiditi | 5. Perkahwinan | 6. Kesuburan | 7. Pertambahan dan penggantian penduduk | 8. Mobiliti ruangan | 9. Aspek ekonomi dan sosial demografi
Muka: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93