The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Kamus Demografi Pelbagai Bahasa, Edisi Kedua, Volum Bahasa Malaysia

21

Daripada Demopædia.
Lompat ke: pandu arah, cari


Penolak tuntutan : Penaja Demopaedia tidak semestinya bersetuju dengan kesemua definisi yang terkandung dalam Kamus versi ini.

Pengharmonian edisi kedua Kamus Demografi Pelbagai Bahasa adalah suatu proses berterusan. Sila rujuk laman perbincangan untuk komen selanjutnya.


Pergi ke: Pengenalan Demopædia | Arahan penggunaan | Muat turun
Bab: Prakata | 1. Konsep umum | 2. Pengurusan dan pemprosesan statistik penduduk | 3. Taburan dan klasifikasi penduduk | 4. Mortaliti dan morbiditi | 5. Perkahwinan | 6. Kesuburan | 7. Pertambahan dan penggantian penduduk | 8. Mobiliti ruangan | 9. Aspek ekonomi dan sosial demografi
Muka: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93


210

Operasi-operasi banci1 kebiasaannya bermula dengan persempadanan kawasan-kawasan banci2 dan daerah-daerah penghitungan3. Daerah-daerah penghitungan di pekan-pekan dan di bandar-bandar terdiri daripada satu atau beberapa blok4, di mana blok ditakrifkan sebagai satu kumpulan bangunan yang boleh dilalui tanpa menyeberangi sesuatu jalanraya atau satu kumpulan bangunan yang dikelilingi oleh beberapa halangan seperti landasan keretapi ataupun sungai. Kebanyakan bandar-bandar besar dan beberapa negara telah dibahagikan kepada kawasan-kawasan statistik yang dipanggil kawasan-kawasan banci5 yang mana terdiri daripada satu atau beberapa daerah penghitungan.

211

Peristiwa-peristiwa penting1 ditakrifkan sebagai kelahiran, kematian, kelahiran mati, kematian janin, perkahwinan, pengambilan anak angkat, kelahiran sah, pembatalan perkahwinan, perceraian dan perpisahan; secara ringkasnya ditakrifkan sebagai kesemua peristiwa yang mempunyai kaitan dengan kelahiran dan kematian seseorang individu yang mempengaruhi status awam2. Rekod bagi peristiwa-peristiwa ini umumnya dipanggil rekod-rekod penting3, atau rekod-rekod pendaftaran3. Kebanyakan negara menggunakan istilah pendaftaran penting4 atau pendaftaran awam4. Pendaftaran kelahiran5, pendaftaran perkahwinan7 dan pendaftaran kematian9 menggunakan borang-borang khusus seperti rekod-rekod kelahiran6, rekod-rekod perkahwinan8 dan rekod-rekod kematian10; ini adalah jenis dokumen-dokumen pendaftaran yang biasa digunakan. Individu yang bertanggungjawab dalam mengemaskini pendaftaran ini dipanggil pendaftar11.

212

Perangkaan penting1 atau perangkaan pendaftaran1 diperolehi dengan memproses rekod pendaftaran atau laporan perangkaan2 yang dibangunkan pada masa pendaftaran. Penjadualan-penjadualan mengikut tempat tinggal3 bagi seseorang individu yang hidup ataupun yang telah mati biasanya adalah lebih penting daripada penjadualan-penjadulan mengikut tempat kejadian.

213

Istilah daftar pada perenggan sebelum ini (cf. 211-4) adalah berbeza dengan daftar penduduk1 di negara-negara yang mempunyai sistem pendaftaran berterusan2. Dalam pendaftaran ini, kesemua ahli dalam populasi atau kesemua keluarga akan diwakili dengan satu kad3, dan pendaftaran tersebut dikekalkan4 atau dikemaskini4 melalui maklumat yang diperolehi dari pejabat-pejabat pendaftaran tempatan dan \ melalui pendaftaran sebarang perubahan kediaman5 (cf. 310-6). Ia selalunya dipadankan6 dengan hasil banci dan dikemaskini secara berkala melalui kawalan-kawalan7 khusus.

214

Demografi sejarah (102-1) biasanya menggunakan dokumen yang mendahului atau menjangka pembangunan pendaftaran awam (211-4) dan senarai nominal (207-3) daripada banci. Daftar-daftar kariah1 atau daftar-daftar parokial1 mengandungi maklumat berkaitan keagamaan bagi peristiwa-peristiwa penting seperti pembaptisan2, perkahwinan agama (503-2), dan pengebumian3. For chrisoms5, privately baptized infants who die at home prior to a formal church ceremony, only the burial record is available. Senarai nominal mengandungi maklumat sama ada mengenai sebahagian populasi atau kadangkala mengenai keseluruhan populasi. They include the a status animarum6which are nominal lists of all parishioners, lists of communicants7 and confirmation lists8, as well as administrative and fiscal documents such as hearth tax lists9, taxation rolls10 and military conscription lists11.

215

Data are extracted from parish registers with the help of several types of forms1 or slips1 . These include the baptism slip2, marriage slip3 and burial slip4. The names of the subjects of record5 (i.e. the persons being baptized, buried or getting married) are inscribed on these slips, and information is recorded about the parents and other persons such as the godfather6, the godmother7 and the witnesses8. Other transcription forms11 are also used for summary extraction of the data, either with or without the names of the subjects. Family re-constitution (638-2) makes use of family reconstitution forms (638-1). When genealogies12 reconstitute the descendance of an individual or a family, they are under certain conditions a valuable source of information on the demographic characteristics of the upper classes.

* * *

Pergi ke: Pengenalan Demopædia | Arahan penggunaan | Muat turun
Bab: Prakata | 1. Konsep umum | 2. Pengurusan dan pemprosesan statistik penduduk | 3. Taburan dan klasifikasi penduduk | 4. Kematian dan morbiditi | 5. Perkahwinan | 6. Kesuburan | 7. Pertambahan dan penggantian penduduk | 8. Mobiliti ruangan | 9. Aspek ekonomi dan sosial demografi
Muka: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93