The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Kamus Demografi Pelbagai Bahasa, Edisi Kedua, Volum Bahasa Malaysia

73

Daripada Demopædia.
Lompat ke: pandu arah, cari


Penolak tuntutan : Penaja Demopaedia tidak semestinya bersetuju dengan kesemua definisi yang terkandung dalam Kamus versi ini.

Pengharmonian edisi kedua Kamus Demografi Pelbagai Bahasa adalah suatu proses berterusan. Sila rujuk laman perbincangan untuk komen selanjutnya.


Pergi ke: Pengenalan Demopædia | Arahan penggunaan | Muat turun
Bab: Prakata | 1. Konsep umum | 2. Pengurusan dan pemprosesan statistik penduduk | 3. Taburan dan klasifikasi penduduk | 4. Mortaliti dan morbiditi | 5. Perkahwinan | 6. Kesuburan | 7. Pertambahan dan penggantian penduduk | 8. Mobiliti ruangan | 9. Aspek ekonomi dan sosial demografi
Muka: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93


730

Model demografi1 mengandungi pembinaan teori yang mewakili evolusi kependudukan (bagi individu, pasangan, keluarga, isirumah dan sebagainya) dan strukturnya pada asas keadaan permulaan dan kesan daripada pelbagai pembolehubah demografi (seperti kesuburan, fekundabiliti, kematian dan lain-lain). Dalam model statik2, pembolehubah-pembolehubah ini adalah kekal malar; dalam model dinamik3, pembolehubah-pembolehubah ini akan berubah mengikut masa. Terdapat perbezaan antara model berketentuan4 dan model stokastik5 atau model berkebarangkalian5. Model boleh dalam bentuk formula matematik atau simulasi6 di mana nilai spesifik bagi pembolehubah-pembolehubah dimasukkan ke dalam sistem. Makrosimulasi7 melibatkan unjuran penduduk yang dilakukan melalui kaedah komponen (720-5). Dalam mikrosimulasi8, peristiwa-peristiwa dibentuk untuk berlaku secara rawak kepada individu atau sekumpulan individu mengikut masa berdasarkan kepada set kebarangkalian yang ditetapkan terhadap pembolehubah-pembolehubah dalam model.

* * *

Pergi ke: Pengenalan Demopædia | Arahan penggunaan | Muat turun
Bab: Prakata | 1. Konsep umum | 2. Pengurusan dan pemprosesan statistik penduduk | 3. Taburan dan klasifikasi penduduk | 4. Kematian dan morbiditi | 5. Perkahwinan | 6. Kesuburan | 7. Pertambahan dan penggantian penduduk | 8. Mobiliti ruangan | 9. Aspek ekonomi dan sosial demografi
Muka: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93