The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Kamus Demografi Pelbagai Bahasa, Edisi Kedua, Volum Bahasa Malaysia

72

Daripada Demopædia.
Lompat ke: pandu arah, cari


Penolak tuntutan : Penaja Demopaedia tidak semestinya bersetuju dengan kesemua definisi yang terkandung dalam Kamus versi ini.

Pengharmonian edisi kedua Kamus Demografi Pelbagai Bahasa adalah suatu proses berterusan. Sila rujuk laman perbincangan untuk komen selanjutnya.


Pergi ke: Pengenalan Demopædia | Arahan penggunaan | Muat turun
Bab: Prakata | 1. Konsep umum | 2. Pengurusan dan pemprosesan statistik penduduk | 3. Taburan dan klasifikasi penduduk | 4. Mortaliti dan morbiditi | 5. Perkahwinan | 6. Kesuburan | 7. Pertambahan dan penggantian penduduk | 8. Mobiliti ruangan | 9. Aspek ekonomi dan sosial demografi
Muka: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93


720

Unjuran penduduk1 adalah kiraan untuk menunjukkan pertumbuhan penduduk pada masa hadapan apabila andaian-andaian tertentu dilakukan terhadap perubahan penduduk pada masa hadapan, kebiasaannya merujuk kepada kesuburan, kematian dan migrasi. Ramalan penduduk2 adalah unjuran di mana andaian digunakan untuk memberikan gambaran realistik mengenai pembangunan penduduk pada amsa hadapan yang berkemungkinan. Walaupun tempoh unjuran3 adalah berbeza, ramalan jangka pendek4 adalah penting, di mana margin ralat bagi ramalan adalah bertambah apabila jarak tempoh ramalan bertambah. Kaedah ramalan yang biasa digunakan adalah kaedah komponen5 atau kaedah kohort-komponen5 di mana taburan penduduk dilakukan mengikut umur dan jantina pada tarikh asas6 dan berkekalan mengikut masa, kohort kepada kohort, tetapi dipisahkan mengikut kesuburan, kematian dan migrasi. Apabila matriks algebra digunakan bagi komponen ramalan, kaedah ini kadangkala dipanggil kaedah matriks ramalan7.

721

Anggaran penduduk1 mengikut sauz dan komposisi pada masa kepas dan semasa dilakukan dengan menggunakan pelbagai kaedah, termasuklah kaedah yang kebanyakannya digunakan bagi unjuran penduduk (720-1). Anggaran demografi2 mengandungi anggaran penduduk dan ciri-ciri seperti kesuburan (601-1), kematian (401-1), dan sebagainya. Anggaran antara banci3 adalah berkaitan dengan tarikh di antara dua atau lebih banci (202-1), dan menggunakan keputusan banci-banci ini. Ralat penutupan4 adalah perbezaan antara saiz penduduk yang dibanci pada banci yang terbaru dan penduduk yang dianggarkan bagi banci tersebut berasaskan banci sebelumnya, lebihan kelahiran daripada kematian, dan migrasi bersih (805-2) sepanjang tempoh antara banci. Perbezaan ini mewakili keseimbangan ralat pada data kelahiran, kematian, migrasi bersih dan liputan bagi kedua-dua banci.

* * *

Pergi ke: Pengenalan Demopædia | Arahan penggunaan | Muat turun
Bab: Prakata | 1. Konsep umum | 2. Pengurusan dan pemprosesan statistik penduduk | 3. Taburan dan klasifikasi penduduk | 4. Kematian dan morbiditi | 5. Perkahwinan | 6. Kesuburan | 7. Pertambahan dan penggantian penduduk | 8. Mobiliti ruangan | 9. Aspek ekonomi dan sosial demografi
Muka: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93