The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Kamus Demografi Pelbagai Bahasa, Edisi Kedua, Volum Bahasa Malaysia

60

Daripada Demopædia.
Lompat ke: pandu arah, cari


Penolak tuntutan : Penaja Demopaedia tidak semestinya bersetuju dengan kesemua definisi yang terkandung dalam Kamus versi ini.

Pengharmonian edisi kedua Kamus Demografi Pelbagai Bahasa adalah suatu proses berterusan. Sila rujuk laman perbincangan untuk komen selanjutnya.


Pergi ke: Pengenalan Demopædia | Arahan penggunaan | Muat turun
Bab: Prakata | 1. Konsep umum | 2. Pengurusan dan pemprosesan statistik penduduk | 3. Taburan dan klasifikasi penduduk | 4. Mortaliti dan morbiditi | 5. Perkahwinan | 6. Kesuburan | 7. Pertambahan dan penggantian penduduk | 8. Mobiliti ruangan | 9. Aspek ekonomi dan sosial demografi
Muka: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93


601

Kajian demografi mengenai kesuburan1 adalah berkaitan dengan kelahiran anak2 atau reproduksi2. Kadangkala istilah nataliti1 digunakan berbanding kesuburan. Istilah-istilah ini merujuk kepada kekerapan kejadian kelahiran3 atau lebih khusus kepada kelahiran hidup4 — di dalam populasi atau sub-populasi. Kelahiran adalah proses melahirkan anak. Kekahiran hidup atau kelahiran kanak-kanak dilahirkan hidup5 adalah berbeza dengan kematian janin lewat (cf. 411-5) dengan bukti kehidupan seperti pernafasan, pergerakan otot voluntari atau degupan jantung kanak-kanak selepas selesai pengusiran atau pengekstrakan. Istilah kesuburan efektif6 digunakan untuk menunjukkan yang kematian janin lewat adalah tidak dikira sebagai kelahiran. Istilah kesuburan kasar6 merujuk kepada kesemua kelahiran termasuklah kelahiran hidup atau kematinan janin. Istilah kesuburan pembezaan8 merujuk kepada perbezaan kesuburan antara sub-kumpulan bagi sesebuah populasi.

602

Perjaninan1 adalah terhasil daripada persenyawaan2 ovum3 oleh spermatozoon4 atau sel sperma4 dan menandakan permulaan kehamilan5 atau gestasi5 bagi wanita yang dihamilkan. Dalam proses tersebut, produk perjaninan6 adalah dipanggil embrio7 dan kemudian janin7 — kadangkala dipanggil fetus7. Keadaan di mana embrio menjadi janin adalah tidak ditentukan secara tepat; ahli sains menetapkan ia pada permulaan minggu ke-12 atau bulan ke-3 kehidupan dalam rahim, walaupun peringkat pembangunan selepas minggu ke-8 yang biasanya dipanggil sebagai janin. Nidasi8 merujuk kepada penanaman telur ke dalam dinding uterus9 atau rahim9, iaitu proses yang berlaku beberapa hari selepas persenyawaan.

603

Janin adalah tidak berdaya hidup2 semasa peringkat pertama kehamilan dan berdaya hidup1 selepasnya. Perubahan berlaku apabila janin menjadi mampu untuk wujud di luar ibunya secara bebas, yang mana kebiasaannya terjadi apabila tempoh gestasi3 atau jangkamasa kehamilan3 telah melebihi 28 minggu. Sekiranya kehamilan berlanjutan lebih daripada itu, pengusiran janin (hidup atau mati) akan berlaku semasa kelahiran4; pengusiran awal dikaitkan dengan kematian janin awal dipanggil pengguguran5 (cf. § 604). Tempoh sekitar 6 minggu selepas bersalin (semasa uterus kebiasaannya memperoleh semula saiz normalnya dan di mana kebarangkalian perjaninan adalah rendah) dipanggil puerperium6.

604

Pengguguran yang disebabkan oleh kematian bukan sengaja dalam rahim yang berlaku sebelum pengusiran dipanggil pengguguran spontan1 atau keguguran1, jika sebaliknya ia adalah pengguguran berniat2, atau pengguguran sengaja2. Pengguguran terapi3 adalah dilakukan bagi tujuan perubatan. Undang-undang di beberapa negara membenarkan pengguguran bagi tujuan kesihatan dan seba-sebab lain; ini adalah pengguguran sah4. Pengguguran yang bertentangan dengan undang-undang dipanggil pengguguran haram5 atau pengguguran jenayah5. Berdasarkan kepada teknik yang digunakan, terdapat pengguguran dengan pengikisan6, pengguguran dengan sedutan vakum7, pengguguran dengan dilatasi dan evakuasi7, histerotomi8 (melibatkan pembedahan pada uterus) dan pengguguran dengan prosedur induksi perubatan9.

605

Kelahiran cukup tempoh1 berlaku apabila kehamilan berlanjutan sehingga sekurang-kurangnya 37 minggu, diukur dalam jangkamasa kehamilan biasa (603-3*). Kehamilan berakhir sebelum jangkamasa normal dipanggil kelahiran pramatang2 dan hasilnya dipanggil bayi pramatang4. Kelahiran yang tidak pramatang dipanggil kelahiran cukup bulan3. Perkataan keprakematangan5 digunakan untuk merujuk kepada fenomena berhubung dengan kelahiran pramatang. Pengelasan kelahiran mengikut peringkat pembangunan tidak bergantung pada jangkaan tempoh gestasi yang digunakan di kebanyakan negara. Dalam pengelasan bayi kelahiran hidup dengan berat kelahiran6 adalah 2,500 grams (5 1/2 lbs.) atau kurang dikatakan menjadi tidak matang8. Ketidakmatangan7 selalunya digabungkan dengan debiliti9, iaitu keadaan kelemahan yang tidak normal.

606

Kebanyakannya, akan terdapat kelahiran tunggal1 pada setiap kelahiran tetapi terdapat juga beberapa kelahiran berganda2. Dua kanak-kanak yang dilahirkan bersama dalam satu kelahiran dipanggil kembar3 dan boleh dibezakan antara kembar monozigot4, kembar uniovular4 atau kembar seiras4 dan kembar dizigot5 atau kembar biovular5. Kelahiran berganda monozigot berlaku apabila satu ovum berpecah selepas persenyawaan; kanak-kanak yang dilahirkan kebiasaannya mempunyai jantina yang sama. Kelahiran berganda dizigot berpunca daripada persenyawaan serentak dua atau lebih ova dan menghasilkan kanak-kanak yang mungkin berbeza jantina.

* * *

Pergi ke: Pengenalan Demopædia | Arahan penggunaan | Muat turun
Bab: Prakata | 1. Konsep umum | 2. Pengurusan dan pemprosesan statistik penduduk | 3. Taburan dan klasifikasi penduduk | 4. Kematian dan morbiditi | 5. Perkahwinan | 6. Kesuburan | 7. Pertambahan dan penggantian penduduk | 8. Mobiliti ruangan | 9. Aspek ekonomi dan sosial demografi
Muka: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93