The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Kamus Demografi Pelbagai Bahasa, Edisi Kedua, Volum Bahasa Malaysia

Lihat sumber bagi Laman Utama

Lompat ke: pandu arah, cari

Anda tidak mempunyai keizinan untuk menyunting laman ini, atas sebab berikut:

Tindakan ini hanya boleh dilakukan oleh pengguna-pengguna dalam kumpulan berikut: dictionary_II.


Anda boleh melihat dan menyalin sumber bagi laman ini.

Templat yang digunakan dalam laman ini:

Kembali ke Laman Utama.